Proiecte de acte normative aflate în consultare publică

În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primarul comunei Ileana aduce la cunoștință publică proiectele de hotărâri elaborate în vederea aprobării de către Consiliul local al comunei Ileana. Persoanele interesate pot depune în scris la sediul instituției sau pe email, în termen de 10 zile calendaristice de la publicare, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.