Conducere

Aleși locali în anul 2023

Denumirea unității/subindiviziunii administrative-eritoriale

Numele, inițiala tatălui și prenumele alesului local

Calitatea alesului local

Apartenența politică sau independentă

Data și actul prin care a început exercitarea mandatului alesului local

Data și actul prin care a fost ales în funcția de viceprimar

Data și actul suspendării/încetării mandatului de ales local

Temeiul suspendării/ încetării mandatului de ales local

COMUNA ILEANA

Alexandru P Corneliu

Primar

PSD

27.10.2020

COMUNA ILEANA

Toma Șt Aurel

 Viceprimar 

PSD

 27.10.2020 depunerea jurământului Ordinul Prefectului 594/28.10.2020

HCL nr. 31 din 11.11.2020

COMUNA ILEANA

Sibiceanu A Petre

Consilier local

PSD

27.10.2020 depunerea jurământului Ordinul Prefectului 594/28.10.2020

COMUNA ILEANA

Badea P Cătălin Răducu

Consilier local

PSD

27.10.2020 depunerea jurământului Ordinul  Prefectului 594/28.10.2020

COMUNA ILEANA

Cristea M Lucian-Nicolae

Consilier local

PSD

27.10.2020 depunerea jurământului Ordinul Prefectului 594/28.10.2020

COMUNA ILEANA

Pârșoiu V Henri-George

Consilier local

PSD

27.10.2020 depunerea jurământului Ordinul Prefectului 594/28.10.2020

COMUNA ILEANA

Ioniță L Marius Laurian

Consilier local

PSD

27.10.2020 depunerea jurământului Ordinul Prefectului 594/28.10.2020

COMUNA ILEANA

Ioniță M Nicolae

Consilier local

PSD

27.10.2020 depunerea jurământului Ordinul Prefectului 594/28.10.2020

COMUNA ILEANA

Popa P Dumitru

Consilier local

PSD

27.10.2020 depunerea jurământului Ordinul Prefectului 594/28.10.2020

HCL nr. 2 din31.01.2023 

DEMISIE

COMUNA ILEANA

Datcu C Anghel

Consilier local

PSD

11.11.2020 depunerea jurământului

COMUNA ILEANA

Țuțuianu G Gheorghe

Consilier local

PSD

27.10.2020 depunerea jurământului Ordinul Prefectului 594/28.10.2020

COMUNA ILEANA

Banu V Constantin–Răzvan

Consilier local

PRO ROMANIA

27.10.2020 depunerea jurământului Ordinul Prefectului 594/28.10.2020

COMUNA ILEANA

Anghelescu N Gabriela  

Consilier local

PRO ROMANIA

11.11.2020 depunerea jurământului OrdinulPrefectului594/28.10.2020

COMUNA ILEANA

Drăghiciu Cătălin–Laurențiu

Consilier local

PSD

28.02.2023 depunerea jurământului

SUPLEANTUL LUI POPA DUMITRU

  

COMUNA ILEANA

Dumitru N Ionel

Consilier local

PNL

11.11.2020 depunerea jurământului