Proiecte de HCL

Anul 2023
 • Ileana, Proiect HCL nr. 20 din 27.03.2023 inventar bunuri publice Nr: 20 (Adaugat la data 27.03.2023) Vizualizare
  • Ileana, Proiect HCL nr. 20 din 27.03.2023 – Anexa la PROIECT modificare inventar bunuri din domeniul public (strazi) Vizualizare
 • Ileana, Proiect HCL nr. 19 din 27.03.2023 modificare deviz modernizare strazi Anghel Saligny Nr: 19 (Adaugat la data 27.03.2023) Vizualizare
  • Ileana, Proiect HCL nr. 19 din 27.03.2023 – anexa 1 la PROIECT HCL modif deviz medernizare strazi Anghel Saligny Vizualizare
  • Ileana, Proiect HCL nr. 19 din 27.03.2023 – anexa 2 la PROIECT HCL modif deviz modernizare strazi Anghel Saligny Vizualizare
 • Ileana, Proiect HCL nr. 13 din 21.03.2023 privind rectificarea bugetului local Nr: 13 (Adaugat la data 21.03.2023) Vizualizare
  • Ileana, Proiect HCL nr. 12 din 21.02.2023 privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public pentru racordarea la rețeaua electrică a investiției SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ Nr: 12 (Adaugat la data 21.02.2023) Vizualizare
   • Ileana, Proiect HCL nr. 11 din 21.02.2023 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute în favoarae PLOSE SRL pe unele terenuri Nr: 11 (Adaugat la data 21.02.2023) Vizualizare
    • Ileana, Proiect HCL nr. 10 din 21.02.2023 privind îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul hotărârii 37 din 2022 Nr: 10 (Adaugat la data 21.02.2023) Vizualizare
     • Ileana, Proiect HCL nr. 08 din 27.01.2023 privind aprobarea implementării proiectului Dotare cu mobilier scolile de pe raza comunei Nr: 08 (Adaugat la data 27.01.2023) Vizualizare
      • Ileana, Proiect HCL nr. 07 din 27.01.2023 privind analiza stadiului de înscriere in Registrul Agricol in trimestrul IV 2022 Nr: 07 (Adaugat la data 27.01.2023) Vizualizare
       • Ileana, Proiect HCL nr. 06 din 27.01.2023 privind aprobarea implementării proiectului HUB DE SERVICII MMSS – SII MMSS Nr: 06 (Adaugat la data 27.01.2023) Vizualizare
        • Ileana, Proiect HCL nr. 05 din 16.01.2023 privind aprobarea Raportului asupra activității desfășurate de asistenții personali in sem II 2022 Nr: 05 (Adaugat la data 16.01.2023) Vizualizare
         • Ileana, Proiect HCL nr. 04 din 16.01.2023 pentru modificarea HCL 23 din 2021 privind inițierea procedurii de concesionare a pășunilor Nr: 04 (Adaugat la data 16.01.2023) Vizualizare
          • Ileana, Proiect HCL nr. 03 din 16.01.2023 privind modificarea și completarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Nr: 03 (Adaugat la data 16.01.2023) Vizualizare
           • Ileana, Proiect HCL nr. 02 din 16.01.2023 privind aprobarea proiectului Bugetului local pentru anul 2023 Nr: 02 (Adaugat la data 16.01.2023) Vizualizare
            • Ileana, Proiect HCL nr. 01 din 04.01.2023 privind incetarea mandatului de consilier local al dl POPA Dumitru si vacantarea acestuia Nr: 01 (Adaugat la data 04.01.2023) Vizualizare
             Anul 2022
             • Ileana, Proiect HCL nr. 55 din 30.12.2022 privind aprobarea valorii cu care se reduce taxa de salubrizare plătită de utilizatorii casnici Nr: 55 (Adaugat la data 30.12.2022) Vizualizare
              • Ileana, Proiect HCL nr. 54 din 30.12.2022 privind acordarea unui mandat ADI “ECOMANAGEMENT SALUBRIS” în vederea efectuării plăților către operatorul de salubrizare Nr: 54 (Adaugat la data 30.12.2022) Vizualizare
               • Ileana, Proiect HCL nr. 53 din 30.12.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta Nr: 53 (Adaugat la data 30.12.2022) Vizualizare
                • Ileana, Proiect HCL nr. 50 din 19.12.2022 privind aprobarea Documentației de atribuire a contractului de delegare a serviciului de operare a Centrului Management Integrat al Deșeurilor Nr: 50 (Adaugat la data 19.12.2022) Vizualizare
                 • Ileana, Proiect HCL nr. 49 din 21.11.2022 privind satabilire taxe si impozite locale pentru 2023 Nr: 49 (Adaugat la data 21.11.2022) Vizualizare
                  • Ileana, Proiect HCL nr. 48 din 21.11.2022 privind aprobarea planului de acțiuni desfasurate de beneficiarii ajutorului social in 2023 Nr: 48 (Adaugat la data 21.11.2022) Vizualizare
                   • Ileana, Proiect HCL nr. 47 din 21.11.2022 privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2023-2024 Nr: 47 (Adaugat la data 21.11.2022) Vizualizare
                    • Ileana, Proiect HCL nr. 45 din 02.11.2022 privind neasumarea program pentru școli Nr: 45 (Adaugat la data 02.11.2022) Vizualizare
                     • Ileana, Proiect HCL nr. 44 din 26.10.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în CA al Scolii nr 1 Ileana Nr: 44 (Adaugat la data 26.10.2022) Vizualizare
                      • Ileana, Proiect HCL nr. 43 din 26.10.2022 privind analiza stadiului de înscriere în Reg. Agr. in trim III 2022 Nr: 43 (Adaugat la data 26.10.2022) Vizualizare
                       • Ileana, Proiect HCL nr. 42 din 26.10.2022 privind aderarea COMUNEI ILEANA la Societatea Națională de Cruce Rosie Nr: 42 (Adaugat la data 26.10.2022) Vizualizare
                        • Proiecte de hotărâri ce urmează a fi dezbătute în sedința din 29.07.2022 Nr: – (Adaugat la data 29.07.2022)
                        Anul 2021
                        • PROIECT HCL nr. 17 din 20.09.2021 modernizare strazi Anghel Saligny Nr: 17 (Adaugat la data 20.09.2021) Vizualizare
                         • PROIECT HCL nr. 16 din 20.09.2021 prelungire valabilitate PUZ KEAN ENTERPRISES Nr: 16 (Adaugat la data 20.09.2021) Vizualizare