Formulare tip (cu mentionarea timpului necesar completarii)

1. Anexa nr. 5 – Formular online pentru solicitarea informatiilor in baza Legi nr.544/20011

  2. Anexa nr. 11 – Formular online pentru transmiterea petitiilor

   3. Anexa nr. 16 – Formular on-line pentru colectarea de propuneri/opinii/recomandari pdf. si docx.

    4. Anexa nr. 18 – Formular on-line de inscriere in baza de date a persoanelor interesate de consultare conf. art. 7 al. 1 din legea nr. 52/2003 pdf. si docx.

    Prin completarea prezentului formular, sunteti de acord sa primiti informati cu privire la activitatea de elaborare  deciziilor la nivelul institutiei noastre. Informarile vor fi transmise numai pe e-mail. Pentru informatii suplimentare, va stam la dispozitie la telefon: 0342880030 sau email: primariaileana@gmail.com, persoana de contact: , directia/serviciul: .
      5. Anexa nr. 19 – Registrul organizaţiilor luate în evidenţa autorităţii/instituţiei conf. art. 52 al. 1 și 2 din O.G. nr. 26/2000 pdf. si docx.

       6. Alte formulare
       • Formulare transcriere acte stare civila: click aici
       • Formular modificare drepturi alocatie stat: click aici
       • Formular declaratie membru familiei asistent personal: click aici
       • Formular declaratie asistent personal: click aici
       • Formular de casatorie: click aici
       • Formular cerere indemnizatie handicap: click aici
       • Formular cerere eliberare adeverinta registru agricol: click aici
       • Formular cerere angajare asistent personal: click aici
       • Formular cerere alocatie stat- indemnizatie crestere copil si stimulent insertie: click aici
       • Formular cerere alocatie stat copii peste 18 ani: click aici
       • Formular cerere ajutor social alocatie sustinere si ajutor incalzit: Vizualizare
       • Formular angajament asistent personal: click aici
       • Formular anexa 59 cerere solicitare certificat stare civila: click aici
       • Formular anexa 53 cerere rectificare: click aici
       • Formular adresa inaintare contracte arenda: click aici
       • Formular adeverinta angajator dosar concediu crestere copil stimulent insertie: click aici
       • Formular cerere acordare ajutor social – alocatie sustinere si ajutor incalzire: click aici
       • Formular adeverinta angajator pentru concediu crestere copil: click aici
       • Formular cerere indemnizatie cresterea copilului, alocatie de stat, stimulent de insertie: click aici
       • Cerere efectuare ancheta sociala pentru evaluarea persoanei cu handicap: click aici
       • Cererea acordare indemnizatie pentru persoana cu handicap: click aici
       • Cerere angajare asistent personal: click aici
       • Cerere eliberare diverse adeverinte: click aici