Plan urbanistic general

  • Ileana, HCL 32 din 29 iulie 2022 privind aprobare PUZ panouri fotovoltaice Vizualizare
  • Ileana, HCL 41 din 28 octombrie 2021 – prelungire valabilitate Plan Urbanistic General Vizualizare