Numele și prenumele persoanei desemnate responsabilă pentru relația cu societatea civilă

Toma Cristina Florentina – secretar