Registrul agricol si Fond funciar

1. Registru Agricol
 • Anunt prealabil nr. 1828 din 26.04.2023 privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 2, 51, 54, 67 si 72 incepand cu 11.05.2023 Vizualizare
 • Ileana, HCL 12 din 28 februarie 2023 (privind analiza stadiului de înscriere in Registrul Agricol in trimestrul IV 2022 ) Vizualizare
  • ANEXA la HCL 12 din 28 februarie 2023 (privind analiza stadiului de înscriere in Registrul Agricol in trimestrul IV 2022) Vizualizare
 • Ileana, HCL 48 din 28 noiembrie 2022 (privind analiza stadiului de înscriere în Reg Agr in trim III 2022 ) Vizualizare
  • ANEXA la HCL 48 din 28 noiembrie 2022 (privind analiza stadiului de înscriere în Reg Agr in trim III 2022) Vizualizare
 • Ileana, HCL 43 din 31 octombrie 2022 (analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol în trimestrul II 2022 ) Vizualizare
  • ANEXA la HCL 43 din 31 octombrie 2022 (analiza stadiului de înscriere a datelor în Reg Agr în trim. II 2022) Vizualizare
 • Ileana, HCL 41 din 30 septembrie 2022 (privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol în trimestrul I 2022 ) Nr: 41 (Adaugat la data 30.09.2022) Vizualizare
 • Ileana, HCL 29 din 24 iunie 2022 privind aprobarea stadiu înscriere în RA trim IV 2021 Vizualizare
  • Ileana, HCL 29 din 24 iunie 2022 – ANEXA la HCL 29 din 24 iunie 2022 privind aprobarea stadiu înscriere în RA trim IV 2021 Vizualizare
 • Ileana, HCL 43 din 26 noiembrie 2021 (stadiul de inscriere in registrul agricol în trim III 2021) Vizualizare
 • Anunt nr. 1474 din 16.04.2020 – Informare de utilitate publică Pentru înscrierea în Registrul Agricol al comunei Ileana 2020-2024 Vizualizare

Autoritățile administrației publice locale organizează întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol pe suport de hârtie și format electronic conform reglementărilor legale.     

Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenţă primară unitară, în care se înscriu date cu privire la:

 • capul gospodăriei şi membrii acesteia,
 • societăţi sau asociaţii agricole care au teren în proprietate sau folosinţă,
 • terenurile aflate în proprietate sau în folosinţă,
 • pădurile,
 • modul de utilizare al suprafețelor agricole,
 • suprafețe necultivate,
 • ogoare,
 • suprafețe cultivate în sere sau solarii,
 • grădini familiale,
 • pomi răzleți,
 • plantații pomicole și viticole,
 • suprafețe irigate,
 • animale existente la începutul semestrului și evoluția efectivului de animale în cursul anului
 • utilaje instalații pentru agricultură și silvicultură,
 • mijloace de transport cu tracțiune animal și mecanică existente la începutul anului,
 • aplicarea îngrășămintelor, amendamentelor și pesticidelor,
 • utilizarea îngrășămintelor,
 • construcții existente la începutul anului
 • și alte mențiuni

 Înscrierea datelor în registrul agricol se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exerciţiu.

  Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate a acestora se poate face numai pe bază de documente anexate la declarația făcută. În cazul în care nu există documente, înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum și a schimbării categoriei de folosință se poate face pe baza declarației date sub semnătura capului de gospodărie, sau în lipsa acestuia de un alt membru major al gospodăriei, sub sancțiunea nulității. Aceste declarații pot fi date în fața secretarului localității, în fața notarului public sau la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României. 
 În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari poate da declaraţia.

 Pentru entităţile cu personalitate juridică, datele se înscriu în registrul agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal al unităţii respective, însoţite de documente.

Perioadele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:
  a) 5 ianuarie – 1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinaţia de locuinţă, construcţiile-anexe şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;
  b) 1-31 mai, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
  c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol şi în afara acestor intervale de timp, în cazul în care au intervenit modificări în proprietate, în termen de 30 de zile de la apariţia modificării.
    Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să declare, în termenele prevăzute de lege, date corecte şi complete, în vederea înscrierii acestora în registrul agricol.
Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei, în cazul persoanelor juridice, următoarele fapte:
  a) refuzul de a prezenta primarului sau persoanelor împuternicite de acesta documentele şi a evidenţele necesare în vederea verificării realităţii datelor;
  b) nedeclararea, la termenele şi în forma stabilite de legislați aîn vigoare a datelor care fac obiectul înscrierii în registrul agricol. 

Recesamantul General Agricol runda 2020  Vizualizare

In cazul in care doriti sa aflati mai multe informatii despre Recensământul General Agricol runda 2020 o puteti face accesand pagina dedicata acestuia:  https://insse.ro/cms/ro/RGA2020/

2. Fond Funciar

INFORMARE DE UTILITATE PUBLICĂ PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL AGRICOL AL COMUNEI ILEANA 2015-2019

Autoritățile administrației publice locale organizează întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol pe suport de hârtie și format electronic conform reglementărilor legale.

Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenţă primară unitară, în care se înscriu date cu privire la:

 • capul gospodăriei şi membrii acesteia; 
 • societăţi sau asociaţii agricole care au teren în proprietate sau folosinţă;
 • terenurile aflate în proprietate sau în folosinţă;
 • pădurile;
 • modul de utilizare al suprafețelor agricole;
 • suprafețe necultivate;
 • ogoare;
 • suprafețe cultivate în sere sau solarii;
 • grădini familiale;
 • pomi răzleți;
 • plantații pomicole și viticole;
 • suprafețe irigate;
 • animale existente la începutul semestrului și evoluția efectivului de animale în cursul anului;
 • utilaje instalații pentru agricultură și silvicultură;
 • mijloace de transport cu tracțiune animal și mecanică existente la începutul anului;
 • aplicarea îngrășămintelor, amendamentelor și pesticidelor;
 • utilizarea îngrășămintelor;
 • construcții existente la începutul anului ;
 • alte mențiuni

Înscrierea datelor în registrul agricol se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exerciţiu.

Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate a acestora se poate face numai pe bază de documente anexate la declarația făcută. În cazul în care nu există documente, înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum și a schimbării categoriei de folosință se poate face pe baza declarației date sub semnătura capului de gospodărie, sau în lipsa acestuia de un alt membru major al gospodăriei, sub sancțiunea nulității.

Aceste declarații pot fi date în fața secretarului localității, în fața notarului public sau la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.

În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari poate da declaraţia.

Pentru entităţile cu personalitate juridică, datele se înscriu în registrul agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal al unităţii respective, însoţite de documente.

Perioadele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:
  a) 5 ianuarie – 1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinaţia de locuinţă, construcţiile-anexe şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;
  b) 1-31 mai, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
  c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol şi în afara acestor intervale de timp, în cazul în care au intervenit modificări în proprietate, în termen de 30 de zile de la apariţia modificării.

Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să declare, în termenele prevăzute de lege, date corecte şi complete, în vederea înscrierii acestora în registrul agricol.

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei, în cazul persoanelor juridice, următoarele fapte:
  a) refuzul de a prezenta primarului sau persoanelor împuternicite de acesta documentele şi a evidenţele necesare în vederea verificării realităţii datelor;
   b) nedeclararea, la termenele şi în forma stabilite de prezenta ordonanţă sau de normele tehnice prevăzute la art. 7 alin. (3), după caz, a datelor care fac obiectul înscrierii în registrul agricol

                Secretar,                                                                                   Agent agricol, 
           Cristina-Florentina TOMA                                                           Georgiana DOBRE 
                                                                                                                Ionuț Florinel DRAGNE

 • Adresa 806 / 02.06.2015 privind atestatul de producator: click aici
 • CERERE ŞI DECLARATIE IN VEDEREA INSCRIERII ÎN REGISTRUL AGRICOL persoane juridice: click aici
 • CERERE ŞI DECLARATIE IN VEDEREA INSCRIERII ÎN REGISTRUL AGRICOL: click aici

ANUNT PUBLIC privind obligatiile cu privire la  Registrul Agricol al comunei Ileana

       În atentia următoarelor categorii de detinători de bunuri (terenuri, animale, clădiri/constructii, mijloace de transport si instalatii pentru agricultură si silvicultură):

– Persoane fizice (gospodării, exploatarii agricole individuale, pers. fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, asociatii familiale, alte entități fără personalitate juridică) cu domiciliul fiscal în localitatea Ileana

–  Persoane fizice cu domiciliul fiscal în alte localităti care detin bunuri pe raza comunei Ileana

– Persoane juridice (societăti comerciale, asociatii agricole, unităti de învătământ, unităti sanitare, unităti de cercetare–dezvoltare din domeniul agriculturii, cultele recunoscute, unităti de prestări servicii, ocoalele silvice de stat si cele private, forme asociative, alte entităti cu personalitate juridică, alte institutii, autorităti publice) cu domiciliul fiscal în localitatea Ileana

–  Persoane juridice cu domiciliul fiscal în alte localităti care detin pe raza comunei Ileana bunuri ce fac obiectul înscrierii în Registrul agricol

 Cadrul legislativ: Ordonanta Guvernului nr. 28/27.08.2008 privind registrul agricol modificată si completată prin  legea nr. 98 din 8 aprilie 2009; rectificarea nr. 98 din 8 aprilie 2009; legea nr. 187 din 24 octombrie 2012.

     Înscrierea datelor în registrul agricol se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exerciţiu. Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoţite de documente.

  Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obligaţia să trimită declaraţia prin poştă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaraţii prin procură. În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari va putea da declaraţia.

     Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile si terenurile, a titularului dreptului de proprietate a acestora se poate face numai pe bază de documente anexate la declaratia făcută. În cazul în care nu există documente, înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile si terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum si a schimbării categoriei de folosintă se poate face pe baza declaratiei date sub semnătra capului de gospodărie, sau în lipsa acestuia de un alt membru major al gospodăriei, sub sanctiunea nulitătii.

Aceste declaratii pot fi date în fata secretarului localitătii, în fata notarului public sau la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României.

         La completarea registrului agricol cu datele privind efectivele de animale va participa un medic veterinar împuternicit de circumscripția sanitar-veterinară si/sau un zootehnist de la centrul agricol.

Perioadele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

  a) 5 ianuarie-1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinaţia de locuinţă, construcţiile-anexe şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;

  b) 1-31 mai, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

  c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol şi în afara acestor intervale de timp, în cazul în care au intervenit modificări în proprietate, în termen de 30 de zile de la apariţia modificării.

Orice modificare a datelor înscrise în registrul agricol se face numai cu acordul scris al secretarului comunei.

În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute mai sus, se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea corespunzătoare la rubrica “semnătura declarantului”.

Nedeclararea, la termenele stabilite şi în forma solicitată, a datelor care fac obiectul registrului agricol constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei, în cazul persoanelor juridice.

Secretar, Cristina-Florentina TOMA