Consiliul Local

COMPONENȚA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ILEANA MANDAT 2020-2024

Prin HCL 2 din 31.01.2023 se constată încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale prin demisie a mandatului de consilier local al domnului POPA Dumitru. Prin încheierea din data de 23.02.2023 pronunțată de Judecătoria Lehliu Gară se validează mandatul de consilier local al dlui DRĂGHICIU CĂTĂLIN LAURENȚIU

 1. IONIȚĂ NICOLAE – PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
 2. ȚUȚUIANU GHEORGHE – PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
 3. TOMA AUREL – PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
 4. SIBICEANU PETRE – PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
 5. POPA DUMITRU – PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
 6. BADEA CĂTĂLIN-RĂDUCU – PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
 7. PÂRȘOIU HENRI-GEORGE – PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
 8. IONIȚĂ MARIUS-LAURIAN – PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
 9. CRISTEA LUCIAN-NICOLAE – PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
 10. DATCU ANGHEL – PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
 11. DUMITRU IONEL – PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
 12. BANU CONSTANTIN-RĂZVAN – PARTIDUL PRO-ROMÂNIA
 13. ANGHELESCU GABRIELA – PARTIDUL PRO-ROMÂNIA

Componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Ileana Mandat 2020-2024

Comisia juridică şi de disciplină:

 1. – președinte: CRISTEA Lucian – Nicolae
 2. – secretar: IONIȚĂ Marius – Laurian
 3. – membru: Banu Constantin

Comisia de agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism:

 1. – președinte:  IONIȚĂ Nicolae
 2. – secretar: DATCU Anghel
 3. – membru: ȚUȚUIANU Gheorghe
 4. – membru: TOMA Aurel
 5. – membru: DUMITRU Ionel

Comisia de învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă, protecţie socială şi protecţie copii, tineret şi sport:

 1. – președinte: SIBICEANU Petre
 2. – secretar: PÂRȘOIU Henri – George
 3. – membru: BADEA Cătălin – Răducu
 4. – membru: POPA Dumitru
 5. – membru: ANGHELESCU Gabriela

Istoric:

COMPONENȚA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL ILEANA

1. Comisia juridică şi de disciplină:

1. BADEA CĂTĂLIN RĂDUCU – președinte
2. DOBRE NICOLAE DANIEL – secretar
3. POPA DUMITRU – membru

2. Comisia de agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism

1. DUMITESCU ADRIAN IONUȚ – președinte
2. DATCU ANGHEL – secretar
3. ȚUȚUIANU GHEORGHE – membru
4. CRISTEA LUCIAN NICOLAE – membru
5. TOMA AUREL – membru

3. Comisia de învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială şi protecţie copii, tineret şi sport.

1. PARASCHIV GABRIEL – președinte
2. PÂRȘOIU HENRI GEORGE – secretar
3. DRĂGHICIU CĂTĂLIN LAURENȚIU – membru
4. IONIȚĂ MARIUS LAURIAN – membru
5. IONIȚĂ NICOLAE – membru

 

Componenta consiliului local incepand cu 28.07.2017: 

Nr. crt.

Nume și prenume

Apartenența politică

1

BADEA CĂTĂLIN RĂDUCU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

2

CRISTEA LUCIAN NICOLAE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

3

DATCU ANGHEL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

4

DOBRE NICOLAE DANIEL

UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI

5

DRĂGHICIU CĂTĂLIN LAURENȚIU

UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI

6

DUMITRESCU ADRIAN – IONUȚ

UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI

7

IONIȚĂ MARIUS LAURIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

8

IONIȚĂ NICOLAE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

9

PARASCHIV GABRIEL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

10

PÂRȘOIU HENRI GEORGE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

11

POPA DUMITRU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

12

TOMA AUREL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

13

ȚUȚUIANU GHEORGHE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

 

1. Mandatul consilierului local dl. Zidaru Romulus Constantin a încetat prin Ordinul Prefectului județului Călărași nr. 368/23.12.2016. Pînă în prezent locul rămas vacant nu a fost ocupat.

2. Prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Ileana nr. 9/16.02.2017 s-a luat act de demisia din funcția de consilier local a d-lui NIȚOIU ION, mandatul acestuia încetând de drept, locul declarat vacant fiind ocupat conform HCL nr. 10/16.02.2017 prin validarea mandatului dl. BADEA CĂTĂLIN RĂDUCU.

Începând cu 29.11.2016 mandatul consilierului local dl. DOBRE ION a încetat (în urma demisiei) conform HCL 49/29.11.2016, locul declarat vacant fiind ocupat de către dl. CRISTEA LUCIAN NICOLAE din partea P.S.D. conform HCL 50/29.11.2016.

Componenta consiliului local incepand cu 24.06.2016:
 

Nr. crt.

Nume și prenume

Apartenența politică

1

DATCU ANGHEL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

2

DINU MIHAIL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

3

DOBRE ION

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

4

DOBRE NICOLAE DANIEL

UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI

5

DUMITRESCU ADRIAN – IONUȚ

UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI

6

IONIȚĂ MARIUS LAURIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

7

IONIȚĂ NICOLAE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

8

NIȚOIU ION

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

9

PARASCHIV GABRIEL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

10

PÂRȘOIU HENRI GEORGE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

11

TOMA AUREL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

12

ȚUȚUIANU GHEORGHE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

13

ZIDARU ROMULUS CONSTANTIN

UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI

 

Componenta consiliului local in perioada 28.06.2012 – 24.06.2016:

1. Dinu Mihail                                                                   

 2. Dobre Ion         

 3. Dumitrescu Florin                                                        

 4. Ioniţă Marius Laurian       

 5. Ioniţă A.Nicolae                                                           

 6. Ioniţă   M. Nicolae  .

 7. Niţoiu Ion                   

 8. Paraschiv Gabriel                        

9. Pârşoiu Henri George

10. Răducanu Traian                                                       

11. Stoica Ştefan                                                             

12. Toma Aurel       

13. Ţuţuianu Gheorghe