Solicitare informatii. Legislatie

Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001:
Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001
Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație adm. (refuz și netrimitere în termen legal)
Reclamatie administrativa 1 – 544
Reclamatie administrativa 2 – 544
 
Lista cuprinzând documentele de interes public.
Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii.
 
Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001
Rapoarte de aplicare a Legii nr. 52/2003