Modalitatea de contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamatie administrativa (refuz si netrimitere in termen legal)

– Modalitati de contestare a deciziei autoritatii /institutiei publice in cazul in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului la acces la inf. de interes public solicitate și formularele aferente pentru reclamație adm. (refuz și netrimitere în termen legal): click aici
 
– Formular reclamație administrativă 1- pentru raspuns negativ – Lg. 544: click aici

– Formular reclamatie administrativă 2- pentru lipsă raspuns – Lg. 544: click aici

Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001
Rapoarte de aplicare a Legii nr. 52/2003