Achizitii Publice

  • privind HCL nr. 44 din 28.12.2018 privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2019 Vizualizare
  • HCL nr. 72 din 20.12.2017 privind planul anual al achizitiilor publice pe anul 2018: click aici

ANUNȚ
CONSILIUL LOCAL ILEANA cu sediul în sat Ileana, comuna Ileana,
 județul Călărași, tel./fax 0242646045, tel. 0242646048,
e-mail primariaileana@gmail.com,

organizează licitație publică cu strigare în vederea vânzării suprafeței de 1000 mp 
teren intravilan ce aparține domeniului privat al comunei Ileana

Descrierea bunului ce urmează a fi vândut: Suprafață: - 1000 mp, 
Amplasament: T 91/1 P 4, sat Ileana, comuna Ileana, județul Călărași, 
Vecinătăți: N - drum, S – DN 3, V – Dispensar uman, E – Primăria comunei Ileana 
Data, locul și ora desfășurării licitației: 09 octombrie 2015, sediul Primăriei comunei Ileana din sat Ileana, comuna Ileana, județul Călărași, ora 1400. 
Prețul de pornire al licitației: 16.750 lei 
Termenul până la care se pot depune cererile de înscriere: 09 octombrie 2015, ora 1000. 
Locul de depunere a cererilor: personal, la Registratura Primăriei comunei Ileana. 
Documentația de atribuire costă 10 lei și se ridică de la sediul Primăriei comunei Ileana. 
Persoană de contact: STAN Ion – contabil: click aici 

ANUNT
CONSILIUL LOCAL ILEANA cu sediul in sat Ileana, comuna Ileana, 
judetul Calarasi, tel./fax 0242.646.045, tel. 0242.646.048,

organizeaza licitatie publica cu strigare in vederea inchirierii 
baltii " Lacul de Argint" ce apartine domeniului public al comunei Ileana, 
pentru desfasurarea activitatii de pescuit sportiv

Descrierea bunului ce urmeaza a fi inchiriat:
  Suprafata: 6,00 ha
  Amplasament: sat Podari, comuna Ileana, judetul Calarasi,
  Vecinatati: N - pasune, S - pasune,
                  V- Lacul Podari, E - Balta Moara Chirica

Data, locul si ora desfasurarii licitatiei: 15 decembrie 2014, sediul Primariei comunei Ileana din sat Ileana, comuna Ileana, judetul Calarasi, ora 12:00
Pretul de pornire al licitatiei: 1.600 lei/an
Termenul pana la care se pot depune cererile de inscriere: 15 decembrie 2014, ora 09:00.
Locul de depunere a cererilor: personal, la Registratura Primariei comunei Ileana.
Documentatia de atribuire costa 10 lei si se ridica de la sediul Primariei comunei Ileana.
Persoana de contact: STAN Ion - contabil: click aici

ANUNT
CONSILIUL LOCAL ILEANA
cu sediul in sat Ileana, comuna Ileana, judetul Calarasi,
tel./fax 0242.646.045, tel. 0242.646.048,

organizeaza licitatie publica cu strigare in vederea inchirierii 
baltii " Pruni" ce apartine domeniului public al comunei Ileana, 
pentru desfasurarea activitatii de pescuit sportiv

Descrierea bunului ce urmeaza a fi inchiriat:
  Suprafata: 6,00 ha
  Amplasament: sat Ileana, comuna Ileana, judetul Calarasi,
  Vecinatati: N - islaz si proprietati private, S - islaz,
                  E - islaz, V - balta

Data, locul si ora desfasurarii licitatiei: 15 decembrie 2014, sediul Primariei comunei Ileana din sat Ileana, comuna Ileana, judetul Calarasi, ora 11:00
Pretul de pornire al licitatiei: 2.100 lei/an
Termenul pana la care se pot depune cererile de inscriere: 15 decembrie 2014, ora 09:00.
Locul de depunere a cererilor: personal, la Registratura Primariei comunei Ileana.
Documentatia de atribuire costa 10 lei si se ridica de la sediul Primariei comunei Ileana.
Persoana de contact: STAN Ion - contabil: click aici

ANUNT
CONSILIUL LOCAL ILEANA
cu sediul in sat Ileana, comuna Ileana, judetul Calarasi,
tel./fax: 0242.646.045, tel. 0242.646.048,

organizeaza licitatie publica cu strigare in vederea inchirierii 
baltii " Moara Chirica" ce apartine domeniului public al comunei Ileana, 
pentru desfasurarea activitatii de pescuit sportiv

Descrierea bunului ce urmeaza a fi inchiriat:
  Suprafata: 18,00 ha
  Amplasament: sat Ileana, comuna Ileana, judetul Calarasi,
  Vecinatati: N - Balta Ratarie, S - Balta Lacul de Argint, 
                  E - islaz si proprietati private, V - islaz si proprietati private

Data, locul si ora desfasurarii licitatiei: 15 decembrie 2014, sediul Primariei comunei Ileana din sat Ileana, comuna Ileana, judetul Calarasi, ora 10:00
Pretul de pornire al licitatiei: 2.100 lei/an
Termenul pana la care se pot depune cererile de inscriere: 15 decembrie 2014, ora 09:00.
Locul de depunere a cererilor: personal, la Registratura Primariei comunei Ileana.
Documentatia de atribuire costa 10 lei si se ridica de la sediul Primariei comunei Ileana.
Persoana de contact: STAN Ion - contabil: click aici